icon 1968244 960 720

 

 

PROCEDURE

Denne patient blev undersøgt med digital infrarød Thermography for at identificere termiske fund, som kan tyde på unormal fysiologi.

Thermography er en fysiologisk test, som viser, termiske mønstre i hudtemperatur, der kan være normale eller som kan indikere sygdom eller anden abnormitet. Hvis unormale varme mønstre er identificeret i forbindelse med en specifik region af interesse eller funktion, vil klinisk sammenhæng og yderligere undersøgelser være nødvendige for at hjælpe lægen i diagnosticering og behandling.

Termisk billeddannelse er en supplerende test, som bidrager til processen differential diagnosticering, og er ikke en selvstændig patologisk diagnose

PROTOKOLLER

Den medicinskeThermograf bekræfter, at denne undersøgelse blev gennemført ifølge standard, klinisk acceptable protokoller.

PATIENT HISTORIE

Scanningen repræsenterer objektive beskrivelser af termiske mønstre. Den kliniske fortolkning af disse mønstre er begænset i forhold til de af patienten afgivne data og sygehistorik

INDBERETNING

Resultaterne er rapporteret af certificerede Thermologer. Resultater vurderes ved at studere de forskellige mønstre og temperaturforskelle, som er registreret i de termiske billeder.

NORMAL RESULTATER

Normale resultater er termiske mønstre med god symmetri mellem tilsvarende regioner på begge sider af kroppen. Sammenlignende billeddannelse kan identificere specifikke asymmetrier, der er forblevet stabile og uændrede over tid, og derfor anses at være normale.

UNORMALE RESULTATER

Unormale resultater kan være områder med hypertermi(varme) eller hypotermi(kulde), eller termisk asymmetri mellem tilsvarende regioner på begge sider af kroppen med temperaturforskelle på mere end 1° C. Det kan være vaskulære mønstre, der kan tyde på patologi. Sammenlignende billeddannelse kan identificere specifikke ændringer eller nye asymmetrier, der berettiger til yderligere undersøgelser.

Patientens læge kan kontakte EMI administrator med eventuelle spørgsmål vedrørende fortolkning af rapporten

Denne rapport er beregnet til brug af uddannet sundheds personale til at bistå med evaluering, diagnose, og behandling. Den er ikke beregnet til brug af personer til selvevaluering eller selvstændig diagnose. Denne rapport giver ikke en diagnose af sygdom, eller anden tilstand. Medicinsk Thermography er en screening procedure med både falsk negative og falsk positive resultater. Det er mest pålideligt, når en stabil basislinje opnås efterfulgt af regelmæssig gentagne screening for ændringer. Resultaterne skal fortolkes i sammenhæng med historiske og aktuelle kliniske oplysninger.

UDEN STRÅLER OG FYSISK KONTAKT